Det nytter ikke at flygte fra virkeligheden før der er taget ejerskab over den

- Kathe Detlefs

I HeadON får du støtte til at kigge indad med coaching, hypnose og terapi. Vi giver dig redskaber til at håndtere den psykiske bagage fra kriminelle miljøer og negative familieforhold der fører til dårlige handlinger over for dig selv og andre.

Med sin terapeutiske baggrund inden for psykoterapi og traumeterapi er Torben specialiseret i at hjælpe mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer, som eksempelvis angst eller en traumatisk krisesituation/ PTSD. Gennem samtaler hjælper han de unge med deres psykiske problemer, så de kan opnå en højere livskvalitet.

Hypnose kan også være en hjælp for flere af de unge, da de eksempelvis har en mistillid til deres omgivelser. Som NLP Practitioner kan Torben gennem hypnosen hjælpe de unge til at opnå en bedre forståelse af sig selv og deres medmennesker, og på den måde støtte de unge i at opbygge tillidsfuld kontakt til relevante personer.

Torben har også en master i Enneagram og personlighedstyper, der kan skabe en forståelse for tanke-, følelses- og handlingsmønstre. Med denne uddannelse i rygsækken kan Torben hurtigt opnå en forståelse for den negative tankegang og det negative mønster, de unge falder tilbage til afhængigt af personlighedstype, og derudfra hjælpe den unge med at tilsidesætte disse negative mønstre, så de opnår en bedre livskvalitet. I kombination med coaching kan de unge motiveres til at udvikle sig og udnytte deres potentialer.

HeadON er for dig der ønsker et værdigt liv, og for dig der har en gnist af mod på at skabe forandring sammen med de rette sparringspartnere. Du får ansvar i små bidder og lærer at finde glæden i de små sejre. Du lærer glæden at kende ved at gå efter at blive tilfreds i livet i stedet for at nøjes. Så du bliver rigtig godt selvkørende.