Når du er klar, tager din wingman med på uddannelses- eller virksomhedsbesøg. HeadON samarbejder også med Rotary International, der kan hjælpe dig med at finde et job igennem deres netværk.

Efter forløbet i HeadON er du selv i stand til at fastholde din skole eller dit arbejde og motivere dig selv til videre udvikling. Det tager typisk 6-15 måneder at nå dertil.

Derefter er du altid velkommen til at besøge os og forblive en del af fællesskabet.

 

Café New Life

Cafe New Life tager sig af kandidater der er fast eller løst tilknyttet Huset HeadOn i forhold til:

  • Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
  • Kontakt til arbejdsmarkedet i form af praktik eller ansættelse
  • Hjælp til at skrive en ansøgning
  • Andet relevant vejledningsarbejde

Cafe New Life er støttet af Aarhus Skt. Clemens Rotary Klub.

Ud over at være et erhvervsnetværk, så er Rotarianernes opgave at arbejde for uddannelse af vores børn, at befri verden for polio, at give mad og levemuligheder for sultne samt at bringe fred og håb til verdens konfliktområder.

Specifikt formål for Cafe New Life er at etablere et samspil med fokus på uddannelse/praktikplads eller job, hvor vi i høj grad trækker på rotarianernes øvrige netværk.

Rotary er nok mest kendt for sit arbejde med ungdomsudveksling.

Caféen vil også have en mulighed for vejledning i den retning, idet Rotary råder over et antal pladser på:

  • Long Term Exchange, som er for unge mellem 15 og 18 år der ønsker et skoleår i udlandet.
  • Short Term Exchange, som er et lejrprogram med camps i hele verden, typisk på 3 uger, og er for unge mellem 16 og 25 år.
  • New Generations Service Exchange, som er et fagrettet program for unge mellem 18 og 30 år, med gennemført ungdomsuddannelse. Programmet har en varighed mellem 3 uger til 3 måneder.
  • Endeligt en række stipendier til universiteter rundt i verden, mest med henblik på en uddannelse indenfor freds- og konfliktforskning.

 

Kontakt til mentorcafeen sker gennem HeadOn, og oftest vil det være Tommy Boll der varetager vejledningen.

Tommy er i dag pensionist, men med et deltids-erhvervsarbejde. Er uddannet lærer og vejleder, og har gennem sit aktive erhvervsliv været tilknyttet en række forskellige uddannelsesinstitutioner indenfor erhvervsuddannelserne og efteruddannelserne.