Udtalelser fra skoler & foredrag

Aftalen med HeadOn stod en af de unge frivillige i Unge Cafeen for. Hvis jeg skal være helt ærlig var jeg en lille smule skeptisk i forhold at skulle have en tidligere rocker på besøg i Unge Cafeen. Min skepsis bundede i at jeg var nervøs for om den fortælling som Torben ville give os ville være for sort hvid og ikke så reflekteret. Men heldigvis levede Torben ikke op til mine fordomme. Udover at være en god performer og fortæller er Torben nemlig rigtig god til at få fortalt sin historie på en måde hvor han ikke moraliserer men med stor ærlighed, åbenhed og nærvær fortæller om livet som hård kriminel og den bagside der følger med at leve et forrået liv. Der er ingen tvivl om at Torben med sin fortælling og direkte og meget levende kropssprog lykkedes virkelig godt med at fange de unge – også dem som ellers har meget svært ved at sidde stille.

Miguel Romero Mikkelsen

Bolig social børn og ungemedarbejder

Jeg sad på forreste række, og kunne mærke, hvordan Torben gennemlevede de episoder, han fortalte om. Han fortalte dem med et smil på læben, og ”et jeg fandt vejen ud” glimt i øjet. Han jokede med alle de tragiske episoder, han har været igennem, hvilket nok var den helt rigtige fremgangsmåde for ellers havde det, måske for nogen, været rigtig barske realiteter at forholde sig til og tage ind. Ikke dermed sagt, at det, der blev sagt, ikke gjorde et indtryk. Tværtimod – fortællingen om Torbens kamp for livet og vejen ud efterlod et kæmpe aftryk i mig, og alt efter de kommentarer, der har været efterfølgende at bedømme, er jeg ikke den eneste, der var rørt langt ind i sjælen.

Anonym

Kære Headon.
Jeg var til foredraget i Aarhus, og det var overvældende at blive inddraget i Torbens 2 verdener og det var svært at rumme min egen. Introen gik lige ind under huden på en mor, som har en søn i miljøet…. Ingen forældre ønsker at se deres søn med rygmærke men slet ikke at skulle besøge ham i et fængsel. Og de følelser, som kommer op i en hver gang medierne viser voldsepisoder mv. med bander, er så dræbende… ligesom tankerne om at blive ringet op og få beskeden, at ens søn er kommet til skade eller har skadet andre…..

Der er et kæmpe behov for Headon og jeg bakker helt op om dette.
Go for it!!!!!

Hanne

Jeg var inde og høre Torben i tirsdags i Aarhus. Det var en fantastisk oplevelse at høre ham berette om sine oplevelser, sine kampe, sin personlige udvikling og ikke mindst hans store drive for at hjælpe andre.

Under foredraget kunne jeg ikke lade være med, at tænke på at Torben har fat i den lange ende. En af den ting Torben fortalte, var hvordan kognitiv terapi gjorde en verden til forskel for ham mens han sad fængslet. Desværre fik han lov at få fuld udbytte af det under fængselsforløbet, men tog efterfølgende selv hånd om sagen. Det første fængsel som vi kender det i dag, blev bygget i 1849 (samme år som kongen forlangte første udkast til grundloven, så han kunne udøve mere magt) og taget i brug i 1953. Siden da er det ikke sket noget med måden at behandle dømte på. Det Torben er fortaler for er; for at få nye resultater, bliver vi nødt til at lave nye tiltag. Ikke flere bandeskoler i fængslerne eller separate afdelinger for hele bander, men mere kommunikation og terapi.

Hatten af for dit arbejde Torben, jeg glæder mig til at følge med i jeres udvikling.

Kasper

Derfor er sigtet med HeadON, som Torben også kommer ind på i foredraget, at hjælpe dem, der gerne vil hjælpes. Her taler vi om forebyggelse, sparring med pårørende, hjælp til personen selv, etablering af et nyt og sundere tilhørsforhold, troen på sit eget værd og kunnen reetableret. Til slut en indlemmelse i samfundet på nogle trygge vilkår samt nogen, der ved hvad man har været igennem, til at guide og vejlede i processen tilbage til livet.

Med foredragene giver Torben en indsigt i et kriminelt og udsigtsløst miljø og samtidigt et hudløst ærligt billede af en mand, der ville ændre sit liv og gjorde det.

Vi tror på second chances og vi tør godt.

Danmark keep your HeadOn…

Saracamilla Schriver

Da Torben Bohnhardt holdt sit foredrag: Med ryggen mod livet i Tilst sognegård fik alle tilhørerne en både spændende og lærerig oplevelse.

Tilhørerne var en blandet gruppe af unge såvel som ældre, og de blev hurtigt dybt engagerede i Torbens historie. Torbens fortid i bandemiljøet er både skræmmende og fascinerende på en og samme tid. På sin barske og ligefremme facon fortalte han om den tiltrækningskraft rockermiljøet med sit tilsyneladende ubrydelige broderskab havde på ham som ung og hans lange kamp ud igen. Gang på gang med mange sigende historier og maleriske billeder slog han fast, at ethvert menneske – også et ungt menneske – kommer ud i nogle vigtige valgsituationer her i livet, og det handler om at vælge rigtigt og ikke forkert. Vælger man det forkerte kan det have konsekvenser i mange år frem. Torben har selv været i fængsel og måtte undvære sin familie pga. sine dårlige valg.

Alle tilhørere var meget lydhøre undervejs og fik virkelig noget at tænke over. Kommentarerne efter foredraget var meget positive. Det der gik mest igen, var at folk kendte nogen (ikke mindst unge), der ville have stor gavn af at høre, hvad Torben har at fortælle.

Foredraget er anbefales hermed varmt.

Citat fra foredraget: ”Ligner det lort, lugter det af lort, så er det sikkert lort!”

Lars Lindgrav Sörensen

Sognepræst i Tilst

Hej Torben

Et foredrag der gav rigtig godt stof til eftertanke. For mig i forhold til nedenstående.

– Betydningen af en helhedsorienteret tværfaglig indsats, der tager udgangspunkt i borgerens behov/hvad giver mening for den enkelte

– Godt indlæg hvor betydningen af ”kasser” blev tegnet ret kraftigt op! Skal vist fortsat arbejde med mine forhåndsantagelser !!!!!

– Rart du medbragte den unge mand. Dette gav en dimension til oplægget, hvor jeg filosoferede lidt over, det at have nogle at spejle sig i og se op til!

– Fik også en fornemmelse for betydningen af den metodiske tilgang, der er med til at underbygge – vi SKAL bevæge os mere tværfagligt!

– Er lidt vild med folderen, hvor værdigrundlagets betydning for praksis, er super flot beskrevet – det individuelle eller det relationelles der udleves?

Kommer til at låne et par citater fra den til at kompetenceudvikle på vores tilgang til forældrene.

Nå jeg så fik vores selvforståelsen også lige et velment gok – hvordan er det vi/jeg hele tiden skal arbejde med bevidstheden om de der kasser – selv fagfolk har en bagage med sig.

Du præsterede et flot engagement, er ikke et sekund i tvivl om, at i dette projekt er mennesker, der vil noget med hinanden!

Fortsat go vind.

Bettina Lund

Leder Morsø Kommune Børn og Undervisning Dagtilbud Børnehaven Majgården

Vi blev anbefalet foredraget gennem en forældre, som havde hørt
Torbens foredrag tidligere. Hun mente det bestemt ville passe ind i
nogle af de udfordringer vi stod med i udskolingen. Dagen kom, hvor vi
samlede 120 elever for at høre på Torben. Torben vadede med træsko
lige ind i dem. I tre timer var der ro og refleksion – kun afbrudt af
latter. Torbens historie er i sig selv ikke sjov eller til at grine af,
men Torbens selvironi og gode fortælleteknik giver plads til latteren.

Torben snakker meget om “kasser” og hvordan hjernens sorteringsmaskine
putter andre mennesker ned i mentale kasser. Torben har nemlig selv
altid været i en “kasse” og ved første møde, skal man være ekstremt
fordomsfri for ikke at putte Torben ned i sin egne “kasser”. Men det er
lige nøjagtig pointen og den går lige ind i eleverne. Vores 9. klasse
var i forvejen i gang med teamet “identitet”. Det tema blev forlænget
med flere klassesamtaler efterfølgende.

Vi kan klart anbefale Torben til enhver udskoling, ungdomsuddannelse
eller andre steder, hvor man omgås unge mennesker. Om publikum er 20
eller 200 betyder ikke noget – budskabet skal nok nå alle. Vi har
gennem en del år benyttet os af eksterne foredragsholdere, men få har
efterladt så stort et indtryk som Torben.

Bøgeskovskolen
Koldskær 8
8850 Bjerringbro
Direkte tlf.: 26 61 43 96

www.viborg.dk

Med venlig hilsen

Michael Malmkvist Jensen

Pædagogisk leder , Viborg Kommune

Time to Exit

Hvis der er brug for at få realiteterne på bordet. Hvis det ikke længere er nok med en almindelig forklaring på, hvorfor grupperinger og dertilhørende gruppepres er et dårligt valg, er et foredrag med Torben Bohnhardt en kæmpe mulighed for at få sandheden frem om livet i det hårde miljø.

For Torben har den kriminelle verden og rockermiljøet været en fast del af hans liv fra ungdomsårerne, til han var knap 28 år. Som en vej ud af miljøet valgte Torben at uddanne sig til NLP og Hypnoseterapeut og begyndte at holde foredrag om sit liv.

Der var stille i salen, da Torben begyndte at fortælle om vejen ind i det, han troede, var hans nye familie. Han fortalte om det, der på tidspunktet virkede som de gode tider, men også om alle de dårlige tider, der fulgte med. Man kunne sagtens se, at det, der blev lovet en som sammenhold og kammeratskab, kunne virke tiltalende på unge knægte, som følte sig sat i bås eller som ikke følte, at de passede ind. Torben formåede at male et billede af det massive svigt, man møder, ikke bare fra samfundet men tillige fra den klub eller bande, man troede, man tilhørte.

Forklaringen lyder: Det starter i det små med, at man får nogle venner, som lever efter et andet moralkodeks end gennemsnittet. Man bliver hurtigt en del af denne gruppe, for ”optagelseskravene” er ikke svære at honorere. Men stille og roligt følger der forpligtelser med – forpligtelser, som i det split sekund, de skulle overvejes, ikke efterlod meget tid til at sige fra og tænke over tingene. Er du med eller er du mod? Vi taler ikke om almindelige beslutninger, som skal jeg have to eller fire liter mælk. Nej, vi taler om livsændrende beslutninger, som skal tages i det sekund, man bliver spurgt.

Den generelle befolkning kan have svært ved at forstå, at det at sige nej, og leve med at have svigtet samt risikere at blive mindet om det hver gang, episoden kommer op, er hårdt i et miljø, hvor det eneste, man har, er sit omdømme. Man har hørt om dem, der svigtede før og hvordan de bliver omtalt, man vil jo ikke fremstå som en svag person – derfor siger man uden tøven ja! Hvad man ikke er klar over, mens man gør det, er de konsekvenser, der følger med dette ja – der er simpelthen ikke tid til konsekvensberegningen, og så er du fanget.