Det nytter ikke at flygte fra virkeligheden før der er taget ejerskab over den

- Kathe Detlefs

Terapi er en vigtig del af forløbet

I samarbejde med Lifespace tilbyder HeadON sine kandidater terapeutiske samtaler og forløb med fokus på den psykologiske bagage vi ved mange af dem har med sig. Problemstillinger fra kriminelle miljøer, negative familieforhold eller tilsvarende kan låse en ung fast i uhensigtsmæssige handlemønstre i forhold til sig selv og sit miljø. Indehaver af Lifespace, Kathe Detlefs skriver:

I mit samarbejde med Torben fra HeadON har vi hver vores rolle overfor de unge. Torben skaber en relation ud fra en fælles fortid og der hvor jeg kommer ind i billedet, handler det om at skabe et trygt rum hvor der efter noget tid opstår en fortrolighed så der kan arbejdes på det indre plan; et ofte forsømt sted hos de unge.

Mange har været i dysfunktionelle familier hvor det bare har handlet om at overleve, hvilket er svært når der ikke er trygt at være. Andre har været for meget overladt til sig selv eller har mistet en eller flere nære relationer tidligt i livet. Fælles for dem alle er at de mangler at fin-de en platform hvorfra de kan anskue verden på en ny måde, men før det kan ske skal der ar-bejdes med de gamle mønstre: Det nytter ikke at flygte fra virkeligheden før der er taget ejer-skab over den, først når dét er sket kan der skabes noget nyt.

Der er en grund til at de unge har følt sig fristet af tilhøre en bande, uanset om det har været en rockerbande eller et kriminelt slæng, for kan man ikke høre ordentlig til i éns familie så er man desperat efter at få en tilknytning et andet sted. HeadON er for dem der vælger at bryde ud og kæmpe for at få et værdigt liv, dem som har en gnist af mod på at skabe forandring med de rette sparringspartnere.

Jeg arbejder med at skabe tillid ved at møde de unge i øjenhøjde, fortælle om min egen dys-funktionelle familie og hvordan jeg fik arbejdet med MINE fejlindlæringer. Det er et samar-bejde hvor den unge bliver inddraget ved at få ansvar i små bidder og hvor der bliver arbej-det med at jeg-styrke de unge ved at “vende glasset” og finde den positive side og glæden ved de små sejre. De lærer langsomt glæden ved at gå efter at blive tilfreds i livet i stedet for at nøjes. Det er målet, at de bliver rigtig godt selvkørende.

Kathe Detlefs er uddannet jeg-styrkende terapeut på Institut for Gestaltamalyse