Mette Mandal Andersen

Mette Mandal Andersen

Stifter og leder af Ny-start Markusminde v/Århus.

Markusminde er et opholdssted for unge i alderen 14-18 år som af en
eller flere årsager ikke kan bo hjemme.

Jeg har mere end 20 års erfaring fra den pædagogiske verden dels fra
arbejdet med unge på opholdssteder dels som familiebehandler og social
konsulent.

Jeg har valgt at indgå i et samarbejde med HeadON – idet vi dels har
sammenfald i målgruppe dels interessefællesskab. Derudover er både
Torben og jeg ildsjæle, der brænder for at understøtte unge ‘på kanten’
til at leve det liv, de måtte ønske sig; vise dem muligheder og indgyde
dem tro på egne ressourcer.

HeadON og Markusminde har det tilfælles, at begge organisationer har
værdier som spejler autenticitet og respekt. Markusmindes mission er:
”..at skabe det bedst mulige udviklingsrum for de unge, så de oplever de
bedste muligheder for at udvikle sig i den retning, de ønsker sig – med
tro på sig selv, andre og livet”.

Et samarbejde med HeadON betragter jeg kun som givtigt fagligt – såvel
som menneskeligt.

Med Venlig Hilsen

Mette Mandal Andersen.
Tlf.: 22476676

Læs mere om Markusminde, målgruppe, mission og værdisæt på

www.ny-start.dk

Kjeld Læssøe, Supervisor i HeadON

Kjeld Læssøe, Supervisor i HeadON

Udviklingskonsulent & Psykoterapeut-MPF i eget firma

Jeg arbejder med psykoterapi til privatpersoner og med supervision, uddannelse og organisationsudvikling til virksomheder og institutioner.

En væsentlig del af mit arbejdsmæssige fokus har altid været at arbejde med de mennesker, som af den ene eller anden grund, har svært ved at fungere og trives i samfundet. Derfor har det også været med stor glæde, at jeg her i september 2016 har indgået en samarbejdsaftale med HeadOn om at blive deres faste eksterne supervisor.

HeadOn løser en af de sværeste opgaver i vores samfund, nemlig at få unge, der hænger fast i miljøer med kriminalitet og / eller misbrug, til at frigøre sig fra disse miljøer og blive en aktiv del af det øvrige samfund. Gennem mine drøftelser med HeadOn har jeg oplevet et kæmpeengagement for at gøre en forskel for disse unge, en grundig viden om de belastede miljøer og en exit-strategi præget af helheds- og netværkstænkning. Samfundet har brug for et tiltag som HeadOn.

Med venlig hilsen

Kjeld Læssøe

Udviklingskonsulent og psykoterapeut-MPF

Tlf: 2264 5167

www.gaksmod.dk