Torben

Torben

Formand & Foredragsholder

Torben Bohnhardt, tidl. rocker. Torbens egen exit var lang, hård og problematisk – en kendt problemstilling vi i HeadOn prøver at lave om på. For de unge der ger-ne vil ud af en bande eller et miljø og i stedet bidrage til det danske samfund skal der også være en mulighed; den vil vi gerne hjælpe dem til at finde. Vi har derfor i 2014 sat alle sejl og startet mentor-, foredrags- og exit-forløb op for unge mennesker på i, eller på kanten af, kriminelle miljøer.

Tommy Boll

Tommy Boll

Frivillige

Jeg er født i 1950 og opvokset i et arbejderhjem i Skanderborg og opland. Igennem de første år har jeg haft ufaglært arbejder samt arbejde som tømrer.
I 1977 fik jeg lærereksamen og arbejdede i nogle år som lærer i folkeskolen. Siden 1984 har jeg hovedsageligt været ansat i private virksomheder som driftsleder og personaleudvikler.
En periode var jeg ansat på et AMU center som leder for erhvervsintroducerende uddannelser for unge og for langtidsledige. Her har jeg fået en vejlederuddannelse og en indvandrerlæreruddannelse.
Nu er jeg pensionist, aktiv i Rotary’s distriktsledelse, min Rotary klub og med et deltidsjob som buschauffør hos Arriva.
Jeg har valgt at sige ja til en bestyrelses-post, fordi jeg personligt finder projektet levedygtigt, interessant og nødvendigt.
HeadON er en nødvendighed for at give unge kriminalitets truede en mulighed for at forlade de miljøer de har brugt det meste af deres liv i, og komme i gang med livet som almindelige samfundsborgere. Det er den tanke der betyder noget for mig.