Fonde til aktiviteter

HeadON bruger fonde og donationer til aktiviteter uden for huset.

De unge, der er en del af HeadON, er udsatte på flere områder og har været det siden barndommen. Derfor kan de være svære at nå ind til med almindeligt pædagogisk arbejde. En af de måder, som HeadON arbejder med dem på, er at arrangere grænseoverskridende aktiviteter, der åbner op for fælles oplevelser ud over hverdagen. I udfordrende situationer er de unge pressede og mere modtagelige for hjælp fra andre. Samtidig får de nogle succesoplevelser, der giver dem selvværd og livsglæde og motiverer dem til at fortsætte i den svære nye retning.

De unge i HeadON er meget prægede af mistillid til andre mennesker og omverdenen. Når man er ny i en grænseoverskridende situation, bliver man tvunget til at samarbejde. Med disse aktiviteter bliver de unge altså placeret i en situation, hvor de skal stole på deres makker. Derudover mangler de noget netværk i den overgang, de står i. Turene ud af huset knytter de unge bedre sammen med hinanden og personalet. Dermed mindskes deres ensomhed, og nye venskaber bliver dannet.

Overgangen fra de gamle kriminelle mønstre til det nye liv med egen bolig, studie og arbejde tager tid. I den tid er aktiviteterne uden for huset med til at holde de unge væk fra det gamle miljø og give dem muligheder for at opleve sig selv på nye måder og danne nye venskaber, som de kan bruge til at bygge en ny tilværelse op med.

 

Billeder fra Friluftscenter Sprækkebjerg den 30. september 2017. 

Se flere billeder fra vores fondsstøttede aktiviteter på Facebook.