HeadON har ikke alle nøgler til samfundets afkriminalisering af unge, men vi supplerer kommunerne på flere måder.

For det første kommer den unge fra et miljø med mistillid til offentlige myndigheder og har ofte også selv haft dårlige oplevelser med socialrådgivere, pædagoger og politiet. Derfor oplever de unge ofte ikke kommunerne som en relevant hjælp for dem. Det er lettere for en privat aktør at etablere en relation til den unge og derfra ganske gradvist brobygge til myndighederne. Derfor bisidder HeadON den unge ved besøg hos sagsbehandleren. Omvendt kan sagsbehandleren blive bange for den unge, hvilket også undgås med HeadON som bisidder.

For det andet er det vigtigt for en ung, der ønsker at forlade et kriminelt miljø, at få en mentor. Den unge har brug for en positiv relation for at kunne gå igennem den proces, der venter, hvor motivationen går op og ned. Hvis den unge, når han ringer, får at vide, at han må ringe igen i morgen, eller at han kan booke et møde om en uge, så taber man ham. Derudover skifter de unge sagsbehandler i de kommunale forløb, så relationen går tabt, og den unge bliver træt af at skulle fortælle forfra igen og igen. I HeadON får den unge en fast wingman. Ham kan den unge få fat i hele døgnet. Derudover har mentoren i HeadON selv en baggrund som rodløs, misbruger og kriminel, hvilket betyder, at den unge kan være sig selv, og at mentoren ikke bliver bange for ham. Det giver større gensidig respekt. Mentoren i HeadON kan også hjælpe med at sætte ord på nogle svære, indforståede ting, både i forhold til kandidatens følelser og til møder med kommunen. Med deres wingmen i HeadON kan de unge tale om både fortiden og nutiden, mens de ofte ikke føler, at en sagsbehandler fra kommunen forstår, hvad der foregår i deres liv. Det kan være til stor frustration både for den unge og for sagsbehandleren. Endelig fylder den unges problemer ikke altid mest inden for kontortid. Så både for den unge og den kommunalansatte er HeadON en god brobygger.

For det tredje er de unge kriminelles problemer mere komplekse, end det kommunale system kan behandle på én gang. Kommunen kan tilbyde at hjælpe den unge med at finde en bolig, komme ud af et misbrug eller blive optaget på en uddannelse, men de fleste unge, der ønsker at forlade et kriminelt miljø, har brug for hjælp til flere ting samtidig. I HeadON kan de unge få hjælp til flere ting på samme tid, også selvom de ikke passer ind i en af kommunens kasser.

 

Kontakt os gerne med et forslag til et kommunalt samarbejde, uanset hvilken kommune du er tilknyttet.