Den pædagogiske og faglige tilgang i HeadON

I HeadON er pædagogikken utraditionel for at tage hensyn til de særlige problemstillinger, der er ved afkriminalisering, og en del af pædagogikken udspringer fra levede erfaringer. Derfor har vi et pædagogisk grundlag, vi ved, der virker. Vi tilrettelægger hvert forløb ud fra den enkelte unges behov, da ingen mennesker er ens, men der arbejdes altid ud fra en holistisk tilgang, hvor det hele menneske er i fokus.

Derudover er den faglige tilgang i HeadON systemisk. Vi har ikke kun fokus på den enkelte unges psyke eller det enkelte problem, men også på de systemer, som den unge indgår i, og de sammenhængende problemer, som den unge har.

HeadON tager udgangspunkt i et multivers. Vi ser alle forskelligt på virkeligheden, det gør de unge også, og man kan ikke udtale sig objektivt om et andet menneskes indre verden. Det gør skyldsspørgsmål uinteressante, og der er ingen, der alene har retten til at definere det gode liv.

Endelig arbejder HeadON ud fra en narrativ tilgang, dvs. ud fra at mennesker organiserer deres liv i historier. Ved at åbne op for positive erfaringer, skaber vi gradvist et nyt sprog og en platform for nye handlemuligheder.

Til de specialiserede opgaver med fx økonomi samarbejder HeadON med dedikerede fagpersoner.

Derudover samarbejder vi med studerende. Det er nemlig ikke kun det offentlige system og HeadON selv, der endnu ikke har alle nøgler til afkriminalisering. Det har de akademiske og faglige teorier heller ikke. Derfor er det spændende at skrive opgave om området. Fx har nogle studerende fra Aalborg Universitet og Socialrådgiveruddannelsen skrevet opgave om HeadON.