"Sociale og opbyggende aktiviteter er en stor del af forløbet"

- Torben C. Bohnhardt

Det optimale forløb

Den indledende samtale
Alle tilknyttede kandidaters forløb starter med en samtale med Torben . Sammen afdækker Torben og kandidaten hvilke problemstillinger der er mest aktuelle; både kandidatens personlige forhold og elementer i systemer omkring kandidaten berøres. Det kan f.eks. være familie, arbejde, miljø. I den indledende samtale afstemmes også forventninger både til kandidaten, men også fra kandidaten til HeadON. Vi lægger vægt på, at afsættet for forløbet hos HeadON er afstemt mellem både forening, kandidat og evt. sagsbehandler/konsulent.

Forløbet
Såfremt den indledende samtale forløber tilfredsstillende for alle, tildeles kandidaten en dedikeret wingman, som vil være den fortsatte pædagogiske og sociale kontakt mellem HeadON og kandidaten. Kandidatens wingman vil varetage den daglige kontakt, samt deltage i alle aktiviteter, møder og samtaler. Kandidatens wingman vil også stå for fastholdelse i forhold til studie og arbejde, samt personlig støtte. Vi ved at tillidsbåndet mellem kandidat og wingman er af stor betydning, derfor vil også sociale og opbyggende aktiviteter være en stor del af forløbet. Alle kandidater har adgang til wingmanteamet 24/7.

 

HeadONs afkriminaliserings forløb

HeadONs afkriminaliseringsforløb er inddelt i fire faser.

Fase 1: Velkomst

Aflevering af straffeattest, underskrivelse af samtykkeerklæring.

Oplysninger til dagbogsprogrammet såsom bopæl, telefonnummer, mail, navn på sagsbehandler og andre der ønsker feedback om den unge.

Fase 2: Afklaring

Denne fase er vigtig, da det er nødvendigt at få afklaret hvilke udfordringer borgeren har, for at kunne hjælpe bedst muligt. Vi afklarer om borgeren har brug for hjælp til misbrugsafvænning, økonomi, bolig, psykolog, helbred, møder med offentlige instanser eller andet.

Fase 3: Et nyt liv

Gennem forløbet støtter vi borgerne i deres nye tilværelse, og laver aktiviteter i og udenfor Huset HeadON. Vi kan blandt andet tilbyde en personlig træner til boksning eller vægttræning som vil foregå i  klubben Colosseum.

Der vil være forskellige fællesaktiviteter to gange om ugen, hvor vi vil tage udgangspunkt i borgernes ønsker.

Brugerne har mulighed for at opholde sig i Huset HeadON i dags- og aftentimerne, hvor der altid vil være bemanding. I huset har vores brugere mulighed for at spille PlayStation, pool, se fjernsyn, spille spil og deltage i fællesspisning én gang om ugen med både andre brugere og medarbejderne i HeadON. Derudover tilbyder HeadON coaching, hypnose og terapi.

Fase 4: Arbejde og Uddannelse

I denne fase er borgeren klar til at komme videre i tilværelsen med uddannelse og/eller ordinært arbejde.

Vi arbejder igennem hele forløbet på, at gøre målgruppen uddannelses- og/eller jobparat.

HeadON har tilknyttet egen jobkonsulent, som har et tæt samarbejde med forskellige tekniske skoler.

Når borgeren er klar til at komme i uddannelse eller arbejde, tilbyder HeadON at tage  med på uddannelses- og virksomhedsbesøg. Derudover kan HeadON gøre brug af kort praktikforløb og løntilskud for at hjælpe borgeren i arbejde. HeadON har et tæt samarbejde med Rotary International, som hjælper med at skaffe job igennem deres netværk. Rotary står også for ”Café New Life”, som er vores wingman cafe, hvor Rotary stiller erhvervswingmen til rådighed for målgruppen.

Metodiske tilgang
HeadON arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvor der arbejdes med det hele menneske.
Der arbejdes blandt andet ud fra en systemisk narrativ behandlingsfilosofi, som også kaldes for ‘den systemiske idé. Den systemiske ide går i korte træk ud på at fokusere på relationer mellem mennesker, i stedet for at fokusere på det enkelte menneskes psyke. Der er en central antagelse om, at det er umuligt at udtale sig objektiv om et andet menneskes indre verden. Dette skyldes idéen om ‘multivers’: at hver enkelt person konstruerer sin egen verden, og at vi derfor alle ser forskelligt på virkeligheden. Dette gør skyldsspørgsmål uinteressante, ligesom det er umuligt at have retten til at definere Det Gode Liv.
Wingmen anvender også en narrativ metode, som bygger på teorien/antagelsen om, at mennesker organiserer deres liv i historier.
Hvis et menneske lever et liv domineret af negative historier, går alternativ viden om livet tabt, således at det er svært at få øje på, hvad der ellers er erfaret i livet. Når man arbejder narrativt laver man begrebsudvikling (udvikler sproget) sammen med den, der ønsker hjælp. Derved skabes nye platforme, hvorfra nye handlemuligheder viser sig.
Wingmen fokuserer overordnet på hele mennesket.

Kontakt Torben på Tlf +45 22595963 eller på mail tcb@headon.dk.
Hvis du har spørgsmål til forløbet.

Engagement i lokale foreninger

Den tilknyttede wingman kan bl.a. hjælpe kandidaten i gang med aktiviteter i lokale sports foreninger; f.eks. Fitness, kampsport, genoptræningforløb m.m. I foreningslivet vil kandidaten opleve sammenhold, disciplin, respekt og prosocialt samvær.

Aktiviteter udenfor huset

Igennem vores store netværk af samarbejdspartnere og støttere arrangerer vi ofte events og aktiviteter udenfor huset. Kandidat og wingman kan sammen deltage i motor-løb, sports-events, foredrag, Tv-optagelser m.m. Ofte er vi flere kandidater og wingmen afsted sammen.

Støtte hele vejen rundt
Som led i forløbet vil kandidaten modtage støtte til lektier, breve fra det offentlige, møder med sagsbehandler, motivation i forhold til videre uddannelse og karriere, og meget mere. Til disse mere specialiserede opgaver og forhold tilbyder vi støtte og hjælp fra dedikerede fagpersoner.

Den tværfaglige afslutning
Igennem forløbet vil kandidaten, med sin wingmans hjælp, komme i kontakt med flere og flere eksterne autoritetspersoner; lærere, sagsbehandlere m.fl. Det er en vigtig opgave at hjælpe kandidaten med at få opbygget et tillidsfuldt forhold til disse, således at når forløbet hos HeadON afsluttes, vil kandidaten stadig kunne fortsætte sin prosociale og positive udvikling. Vi samarbejder med en lang række partnere (se næste side) som vil varetage kandidatens interesser både under og efter forløbet hos HeadON. Det er målet, at efter forløbet hos HeadON vil kandidaten selv være i stand til, at fastholde skolegang eller arbejde, deltage aktivt i møder med kommune el. lign., samt motivere sig til videre udvikling.