"Et rigtig godt foredrag! Får virkelig en til at stoppe op, tænke over tingene, og handle derefter"

- Simon Boye

For både at oplyse og forebygge har HeadON siden 2009 tilbudt flere målrettede oplæg og foredrag der både kan hjælpe en videre snak på vej men samtidig kan være med til at mane fordomme og forventninger til kriminalitet og forbrydere i jorden.

I foredragene Bagsiden af Vesten og Fra Rocker til Iværksætter fortæller HeadON om de negative aspekter af en rodløs ungdom, dyrt købte erfaringer og forholdet imellem handling og konsekvens.

Jeg var til foredraget i Aarhus, og det var overvældende at blive inddraget i Torbens 2 verdener og det var svært at rumme min egen. Intro gik lige under huden på en mor, som har en søn i miljøet… Ingen forældre ønsker at se deres søn med rygmærke men slet ikke at skulle besøge ham i et fængsel. De følelser, som kommer op i en hver gang medierne viser voldsepisoder mv. med bander, er så dræbende… ligesom tankerne om at blive ringet op og få beskeden, at ens søn er kommet til skade eller har skadet andre. Der er et kæmpe behov for HeadOn og jeg bakker helt op om dette

Helle, Aarhus